𝐁à𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝟐 𝐦á𝐲 𝐱ú𝐜 𝐥ậ𝐭 𝐯ề 𝐧𝐡à 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐩𝐡ụ𝐜 𝐯ụ 𝐱ú𝐜 𝐧ô𝐧𝐠 𝐬ả𝐧

𝐁à𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝟐 𝐦á𝐲 𝐱ú𝐜 𝐥ậ𝐭 𝐯ề 𝐧𝐡à 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐩𝐡ụ𝐜 𝐯ụ 𝐱ú𝐜 𝐧ô𝐧𝐠 𝐬ả𝐧
✅ 1 Máy công suất 58kw, đổ cao 4,5m, gầu xúc 1,3 khối
✅ 1 Máy công suất 76kw, đổ cao 4,5m, gầu xúc 1,5 khối
☎️ Lh: 0382.591.000 để được tư vấn
0382 591 000